1. Formål og personopplysningsansvarlig

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi samler inn, bruker, evt. videreformidler og lagrer dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig: Frodig Økonomi AS, org. nr.: 913 631 676, kontaktadresse: post@frodigokonomi.no, nettside: https://www.frodigokonomi.no

Frodig Økonomi AS (”Behandlingsansvarlig”, ”vi”, «oss») er behandlingsansvarlig for vår behandling av dine personopplysninger og er ansvarlig for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

2. Generelt

Vi behandler personopplysninger på vegne av våre kunder. Da opptrer vi som databehandler og har en databehandleravtale med alle våre kunder. Denne avtalen regulerer hvordan vi skal behandle disse opplysningene på en trygg og sikker måte.

Er du ansatt/kunde/leverandør hos noen av våre kunder og har spørsmål ang behandling av personopplysninger ta kontakt med oss.

Retningslinjene for personvern («retningslinjene») som er nevnt i dette dokument beskriver hvordan vi samler inn, bruker, videreformidler og lagrer dine personopplysninger ved bruk av vår hjemmeside.

2.1 Retningslinjene for Personvern gjelder for besøk på hjemmesiden og eventuelt andre handlinger utført på nettsidene, f.eks. bruk av kontaktskjema.

2.2 Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi vil med disse retningslinjene vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

3.1 For at du skal kunne besøke vår hjemmeside og kontakte oss for tilbakemelding må vi samle inn og behandle personopplysninger om deg.

3.2 Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du besøker vår nettside eller når du på annen måte har kontakt med oss.

4. Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

De personopplysningene vi samler inn og behandler om deg hvis du bruker kontaktskjema på nettsiden:

 • E-post
 • Navn
 • Telefonnr
 • Melding
 • Eventuelt andre opplysninger oppgitt i skjemaet

Se også punkt 15 for andre personopplysninger som blir samlet inn via underleverandører.

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Vi behandler dine personopplysninger for ulike formål. Hovedsakelig behandler vi dine personopplysninger for å:

 • Muliggjøre allmenn kundepleie og kundeservice, som for å besvare spørsmål og rette feilaktige opplysninger
 • Gi informasjon
 • Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner

Opplysningene kan også utgjøre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, og statistikk.

6. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger

6.1 Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på ulike juridiske grunnlag. Disse beskrives i dette avsnittet.

6.2 Vi behandler blant annet dine personopplysninger utfra ditt samtykke om å gi oss din kontaktinfo ved bruk av kontaktskjema.

6.3 En del av den behandlingen av personopplysninger som vi utfører bygger på en såkalt interesseavveiing. Dette gjelder eksempelvis den behandlingen vi utfører samt for å foreta en begrenset segmentering av kunder. Vi behandler ikke sensitive personopplysninger med støtte i en interesseavveiing og utfører ingen behandling som utgjør profilering med støtte i en interesseavveiing.

7. Oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger

Formål Juridisk grunnlag Kategorier av personopplysninger Lagringstid
For å innhente statistikk ved besøk på hjemmesiden Interesseavveiing Informasjon om bruk av våre tjenester 2 år
For å kunne besvare spørsmål og kontakthenvendelser via hjemmeside og kontaktskjema. Samtykke Navn, adresse, telefonnummer samt e-post Informasjon om bruk av våre tjenester. 2 år

8. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

8.1 Dine personopplysninger lagres hos oss så lenge det er nødvendig å lagre dem for å oppfylle de formålene som opplysningene ble samlet inn for i henhold til disse retningslinjene. Vi kan komme til å lagre opplysningene lengre om det trengs for å overholde lovkrav eller for å sikre våre rettslige interesser, for eksempel om det pågår en juridisk prosess.

9. Hvem deler vi personlige opplysningene dine med?

9.1 Vi videreformidler og deler i utgangspunktet ikke dine personopplysninger.

9.2 Personopplysninger kan videre komme til å bli videreformidlet av oss hvis det er nødvendig for å følge gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta våre rettslige interesser eller for å oppdage, forebygge eller bli oppmerksom på bedrageri og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

9.3 Vi kan komme til å oppbevar eller overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, hvis noen av våre leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Hvis personopplysningene overføres til et land utenfor EU/EØS, kommer vi til å iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene fortsetter å være beskyttet og også iverksette slike tiltak som måtte være nødvendig for å lovlig måte å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

9.4 Vi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredjeparter om vi ikke har din tillatelse til det.

10. Endring av disse retningslinjene

10.1 Vi har rett til når som helst å endre disse Retningslinjene for Personvern. Vi kommer til, med rimelig varsel, å underrette deg ved endringer av retningslinjene. Hvis du ikke godtar endringene har du rett til å si opp avtalen med oss før de endrede Retningslinjene for Personvern trer i kraft. Du sier opp avtalen ved å kontakte oss. Kontaktopplysningene finner du under punkt 1.

11. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi har derfor iverksatt de sikkerhetstiltakene som er nødvendige for å beskytte dine personopplysninger mot utilbørlig tilgang, endring og sletting. Eksempelvis lagres alle opplysninger om brukere i en database som er beskyttet av tilgangsstyring og brannmur.

12. Dine rettigheter

12.1 Vi er ansvarlig for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning.

12.2 Vi kommer, på forespørsel fra deg eller på eget initiativ til å rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

12.3 Du har rett til å kreve

 1. Tilgang til personopplysningene dine. Det innebærer at du har rett til å kreve et registerutdrag over den behandlingen som vi gjennomfører med tanke på dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som behandles. En gang i kalenderåret har du rett til, ved hjelp av en skriftlig undertegnet søknad, kostnadsfritt å motta et registerutdrag om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålene med behandlingen og evt til hvilke mottakere opplysningene er utlevert til eller skal videreformidles til. Du har også rett til i registerutdraget å få informasjon om hvor opplysningene er hentet fra, hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra deg, forekomsten av automatisert beslutningstaking (inklusive profilering) samt den planlagte perioden opplysningene kommer til å bli lagret eller kriteriene som benyttes for å fastslå denne perioden. Du har videre rett til i registerutdraget å få informasjon om dine øvrige rettigheter som angis i dette punktet.
 2. Rettelse av dine personopplysninger. På forespørsel fra deg vil vi rette de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg så hurtig som mulig.
 3. Sletting av dine personopplysninger. Det innebærer at du har rett til å kreve at personopplysningene dine slettet hvis de ikke lengre er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Det kan likevel finnes lovkrav som pålegger oss å fortsatt lagre personopplysningene dine i eksempelvis regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kommer da til å avslutte den behandlingen som gjøres for andre formål enn å følge lovgivningen.
 4. Begrensning av behandling. Det innebærer at dine personopplysninger markeres slik at de blir behandlet for bestemte avgrensede formål. Du kan blant annet kreve begrensning når du mener at opplysningene dine er feilaktige og du har krevd retting i samsvar med punkt 13.3.2). I den perioden opplysningene kontrolleres kommer behandlingen av dem til å være begrenset.

12.4 Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene som utføres med støtte i interesseavveiing. Hvis du protesterer mot slik behandling kommer vi til å fortsette behandlingen hvis det foreligger berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.

12.5 Du har rett til å sende inn klage angående behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

13. Cookies

13.1 Hva er cookies, og hvordan fungerer de?

En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker ber om å få lagre i datamaskinen din. Cookies brukes på mange nettsteder for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i cookies kan brukes for å følge brukerens surfing.

Det finnes to typer cookies. Den ene typen lagrer en fil i lengre tid i datamaskinen din. Den brukes for eksempel til funksjoner som forteller om hva som er nytt siden brukeren sist besøkte det aktuelle nettstedet. Den andre typen cookies kalles sessioncookies. Når du er inne på en side, lagres denne cookie midlertidig i datamaskinens minne for å for eksempel holde rede på hvilket språk du har valgt. Sessioncookies lagres ikke i lengre tid på datamaskinen, men forsvinner når du lukker nettleseren. (Kilde: Post- og Teletilsynet, http://www.npt.no).

13.2 Hva bruker vi cookies til?

Vi bruker to typer cookies.

1. Vi bruker sessioncookies. Den er aktiv så lenge nettleseren er åpen. Hvis du åpner en ny nettleser, lages en ny sesjonscookie.

2. Vi lagrer også annen informasjon i cookies. Vi lagrer blant annet en tilfeldig verdi som vi bruker for å hente innstillingene dine (f.eks. automatisk innlogging, sortering i lister osv.) i en database.

Du kan bruke vår nettside fullt ut selv om du ikke aksepterer sessioncookies.

I cookien vi bruker lagres ingen personlig informasjon og/eller informasjon relatert til hvilke sider du besøker.

13.3 Informasjonskapsler fra kommersielle tredjepartsaktører

Vi bruker informasjonskapsler fra tredjepartsaktører (Google, Facebook, mm) for å kunne gi våre brukere/kunder en god brukeropplevelse.

Vi bruker Google Analytics til å

 • Identifisere unike brukere
 • Huske antall og tidspunkt for tidligere besøk
 • Finne ut hvor brukere kommer fra
 • Bestemme start og slutt på et besøk

Hvis du surfer nettet som innlogget bruker på Google, så vil Google prøve å danne seg et bilde av hvem du er og hva du interesserer deg for. Ønsker du å se denne profilen, endre den, eller slette data i profilen så kan du besøke annonseinnstillingene til Google.

Les mer om Facebooks personvern på facebook.com

Hvis du ikke ønsker at det blir lagret informasjonskapsler fra tredjeparter finnes det tillegg til nettleseren din som kan sperre tilgang til de tredjepartene du selv velger. Disse tilleggene finner du ved å gjøre et søk på nettet etter «blokkere informasjonskapsler»

14. Underleverandører som har tilgang til Personopplysninger

Underleverandør Tjeneste Formål
Booking Technology AS Nettside Booking Technology AS (Booktech) drifter våre nettsider.

15. Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om retningslinjene, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil be om et registerutdrag. Vår kontaktinformasjon finner du i punkt 1.

16. Ytterligere retningslinjer

Ingen ytterligere retningslinjer er oppgitt

17. Siste endret dato

Disse retningslinjene ble sist endret 25.09.2019.