Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid har ny frist nå i 2017. Søknaden skal sendes inn elektronisk og skal være sendt inn innen 15. oktober.

Hvis du trenger bistand til å sende inn søknaden, kan du bare ta kontakt med oss.

 

Utgifter til avløser

I søknaden skal du krysse av for om du ønsker å søke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Hvis du krysser av for at du ønsker å søke, må du oppgi hvor mye du har hatt i utgifter fram til søknadsfristen 15. oktober. Hvis du får flere utgifter etter 15. oktober kan du etterregistrere dette i søknaden fram til 10. januar 2018.

Hvis du ikke har hatt utgifter før 15. oktober, men regner med å få det, må du krysse av for at du ønsker ås øke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, og skrive inn at du har hatt 0 kr i utgifter. Deretter kan du etterregistrere utgifter når du har hatt dem, men senest 10. januar.

Hvilke utgifter kan du søke om å få refundert?

Du kan få avløsertilskudd for bl.a. følgende utgifter:

 • Fjøsavløsning
 • Saueklipping
 • Klauvskjæring
 • Vedlikehold driftsbygning (f.eks. maling, snekkerarbeid)
 • Rundballepressing
 • Jordarbeiding
 • Spredning husdyrgjødsel
 • Gjerdehold
 • Beiterydding
 • Frakt av dyr til og fra beite

NB! Det gi bare tilskudd for selve tjenesten (arbeidet). Utgifter til leie av maskiner eller til andre varer som evt blir benyttet under utførelsen av tjenesten gir ikke grunnlag for tilskudd. Merverdiavgift skal også holdes utenfor tilskuddsbeløpet.

Det skal f.eks. ikke gis tilskudd for følgende utgifter:

 • Dyrlege
 • Rørlegger
 • Elektriker
 • Regnskapsføring
 • Rådgivning husdyrkontrollen
 • Drektighetskontroll
 • Husdyrkontroll eller service maskinpark
Frodig Økonomi
Frodig Økonomi AS setter deg som kunde i sentrum. Våre medarbeidere har lang erfaring fra regnskapsførerbransjen og har som daglig mål å utføre vårt arbeid effektivt og med en høy kvalitet til konkurransedyktige priser.