Statsbudsjett 2018

Regjeringen har lagt fram forslag til Statsbudsjett for 2018 i Stortinget i dag. Blant forslagene kan vi nevne:

 • Merverdiavgift lav sats økes fra 10 % til 12 %. Dette er mva-sats på f.eks. overnatting (hytte/hotell), transport (buss, drosje, tog), adgang til kino, museer m.m.
 • Selskapsskatten og skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 24 % til 23 % (i tråd med tidligere inngått skatteforlik)
 • Verdsettelsesrabatt i formue på arbeidende kapital økes fra 10 % til 20 %. Formueskattesatsene for øvrig beholdes uendret.
 • Skatteklasse 2 avvikles. Ektepar, hvor en av partene har hatt veldig lav inntekt, vil her få en økt skatt med ca. kr. 6.000
 • Skattefritak på inntekter fra korttidsutleie av egen bolig avvikles
 • Særskilt rabatt for elbiler i firmabilbeskatning avvikles
 • Fradragsreglene for kost og losji endres. Deriblant at pendlere med muligheter for å tilberede egen mat i pendlerboligen mister fradrag for kost. Samtidig reduseres de øvrige satsene med 100 kroner.

I tillegg er noen satser holdt uendret, deriblant:

 • Jordbruksfradrag
 • Fradrag for fagforeningskontingent
 • Kilometersatsene i reisefradraget
 • Maksimal årlig sparing med BSU-ordningen (boligsparing for ungdom)
 • Foreldrefradraget

Dette er kun forslag til Statsbudsjett, lagt fram av regjeringen i dag. Endelig Statsbudsjett for 2018 vedtas av Stortinget i desember.

Frodig Økonomi
Frodig Økonomi AS setter deg som kunde i sentrum. Våre medarbeidere har lang erfaring fra regnskapsførerbransjen og har som daglig mål å utføre vårt arbeid effektivt og med en høy kvalitet til konkurransedyktige priser.