Regnskap

Vi tilbyr ordinære regnskapstjenester, hvor du kan få spesialsydd et opplegg ut fra dine behov. Vi tilbyr tjenester innen en rekke næringer og selskapstyper, inkludert landbruk. Vi bruker to uliek regnskapssystem; Visma Business og Agro Økonomi.

Regnskap for veger, lag og organisasjoner

Vi tilbyr enkel bistand til lag og foreninger som ønsker å bruke et profesjonelt regnskapskontor til å føre regnskapet. La kasserer stå for inn- og utbetalinger, samt samle bilag, så kan et regnskapskontor ta selve bokføringen. Kanskje det da blir lettere å få folk til å ta denne oppgaven i styret?

Mange veger og foreninger har også en stor faktureringsmengde, hvor det er lik faktura til mange mottakere. Her har vi skreddersydde løsninger som gir store besparelser både økonomisk og tidsmessig. Ta kontakt for tilbud.